Iseljenik

 

Na dalek evo kr ećem put

Spram tužnih tuđih strana,

Od bola puca moja grud,

U srcu pišti rana:

Oj, zbogom, kućo, drago selo, zbogom,

Ja ostah samac, sam sa mojim Bogom.

Sa grunta mog me tjera dug

Za porez i lihvara,

Zaplijeniše mi već i plug, dok čopori Mađara

Ko nekad Turci ono malo grabe

Što ostade od doklaćenog Švabe.

Tek nebo, more, magla, dim –

Ah, osto doma da sam!

Al živjet doma nemam čim,

Na svomu prosjak ja sam,

Jer rodna zemlja sinu je tuđina,

A Hrvatska je strancu domovina!

Ko slijepac hajd u novi svijet,

Da budem novo roblje,

I ne znam gdje ću samac mrijet,

A seosko će groblje

Pod križem moga djeda čekat mene

Dok vani budem crko, kao štene.

Ah, proklet bio onaj čas

Kad rodih se Hrvatom.

Jer tuđinski nas glođe pas,

A konop nam za vratom,

Dok zemlja naša ima samo groba

Za svaki trzaj hrvatskoga roba.

Ej, kamo sreće da me val

Tog sinjeg okeana

Na kakav topli baci žal,

Gdje sunce novog dana

Za ropstvo ne zna ljudskih miliona

I grije sreću novih robinzona.

Robijaški ću dlanat ja

Da spasem očevinu,

Od brige neću naći sna,

Dok žena će pri vinu

Sa bog zna s kime rukom ispod ruke

Profućkat moje ušteđene muke.

Moj Bože, hoću l ikad ja

Sa rukom oko vrata

U oko gledat kako sja

I slušat njegov «tata»:

Sve preko okeana gledam to siroče

I slušam kako cvili: «Oče, oče!»

To sunce što me grije sad,

I sinu mom će sjati,

Pa kada bude momak mlad,

On, jadnik, neće znati

Da zajednički sunce tek imamo,

Na svijetu sunca – mrve sunca samo.

No dijete moje, bijedni crv,

Sa moga debla grana,

Moj mili sin i draga krv,

Cvijet moga jorgovana,

Kad dođem kući, bude l hude sreće,

Moj rođen sin me više poznat neće!...

Što moju ženu čeka sad,

Ne pričajte mi, ljudi:

Obljubit će ju žandar mlad

Il onaj finanz ludi,

A moje dijete iza kućnih vrata

Će tepat nemoćnički:»Tata, tata!»

A doma vratim li se kad,

Ja kopile ću naći,

Pa pustit ću krvcu tad

I majci mu i ćaći:

Amerika poštedi l moju glavu,

Donijet ću je, al za Lepoglavu.

Izgubih s otadžbinom sve

Što imam na tom svijetu:

I ženu, dijete, sve – al ne

Slobodu moju svetu,

Pa bit ću radnik, bit ću siroma,

No slobodan ću bit – što nisam doma.

No što će meni tuđi krov,

Sloboda tuđeg kraja?

Tek kod kuće je blagoslov,

A svog bez zavičaja

Je teško živjet, teže još umrijeti:

Jer svaka ptica svome jatu leti.

 

Slobode traži samo gdje

Ti zbori majke mlijeko»

Po narodu si svome sve,

Bez njega – Niko, Neko,

Pa plačeš ko nad vodom Babilona,

Na zvuk kad misliš seoskoga zvona.

 

A. G. Matoš

Priredila: Katica Kiš

 

 

 


Molitva za moju Hrvatsku

 

Gospodine nad zvijezdama, poslušaj molitvu moju!

 

Ja Te za Hrvatsku molim: moja je ljuba i mati,

Sve što na svijetu imadem;

Ali ja sigurno znadem:

Za nju bih umrijeti mogo, jedinu svojom je zvati!

Za me su proljeća njena, njezino opojno cvijeće!

Za me joj sunce i more!

Za me su polja i gore!

Ugledat njene ljepote oči zar radosne neće?! –

Gledaj sirotinju ovu; pomiluj skitničku muku:

Svoju smo Zemlju raselili,

Tuđe smo zemlje naselili;

Lutamo svuda po svijetu, stigli u zadnju smo luku.

Majke i očevi jadni, šibani čežnjom i jadom,

Dječicu rođenu žude,

Susret nek uskoro bude!

Bože, za povratak željni snagom osvježi nas mladom!

Tužne nas čekaju majke, njima da sklopimo oči,

Dobri, požuri, požuri!

Vidiš li, vrijeme što juri?!

Naši su klonuli starci, kad će im spasenje doći?

Svi smo već gorki u tuzi, sreća je tako daleka!

Nade ni pokoja nema!

Bar da nam grobove sprema

Voljena hrvatska gruda, bila bi utjeha neka!

Što smo ti skrivili, Bože, da nas još kažnjavaš tako?!

Nije ti pokore dosta?

Smrti, ni muka, ni posta!?

Zaplači nad nama, Bože, kao što davno si plako!

Il je nad zvijezdama prazno? Tebe zar, Gospode, nema?

Oblaci skrivaju laži?

Vjeru nam, Bože osnaži

Ljubav u dobroga Oca, djeci što nagradu sprema! –

 

Hrvatska! Hrvatska moja! Mi smo od ljubavi ludi;

Srce će za Tebe tući!

Srce će za tobom pući!

Hrvatska! Hrvatska moja, vječna i ponosna budi!

Gospodine nad zvijezdama, poslušaj molitvu moju!

 

Vinko Nikolić, Argentina, 20. rujna 1948

Priredila: Katica Kiš