Knjiga: "25 godina Hrvatske kulturne zajednice Mainz"

Izdala: "Hrvatska kulturna zajednica Mainz"

Cijena: 15,00 €

25 godina Hrvatske kulturne zajednice Mainz“ naziv je novoizašle monografije koja na hrvatskom i njemačkom jeziku na 240 stranica riječju i slikom dokumentira djelovanje Zajednice i predstavlja  ljude i događaje koji su pridonijeli njenom razvoju.

 

Novoizašla monografija „25 godina Hrvatske kulturne zajednice Mainz nije važna samo za članove HKZ-Mainz i brojne sudionike i posjetitelje njezinih manifestacija koje su bogato dokumentirane novinskim člancima i fotografijama, na kojima će se mnogi moći prepoznati, njezino izdavanje će ostati kao trajan dokument i svjedočanstvo života i rada Hrvata izvan svoje Domovine i za daleke buduće generacije.

 

Ovo vrijedno dokumentarno djelo može se nabaviti po cijeni od 15,- € , a sve daljnje informacije na: info@hkz-mz.de ili na tel. 0177-647-6776Audio - CD: "Zvijezda sjajna nebom zasjala"

Izdala: "Hrvatska kulturna zajednica Mainz"

Cijena: 10,00 €

Audio - CD: "Zvijezda sjajna nebom zasjala"

Herausgeber: "Kroatische Kulturgemeinschaft Mainz e.V."

Preis: 10,00 €
Audio - CD: "Ima jedna Zemlja"

Izdala: "Hrvatska kulturna zajednica Mainz"

Cijena: 9,50 €

Audio - CD: Ima jedna Zemlja

Herausgeber: "Kroatische Kulturgemeinschaft Mainz e.V."

Preis: 9,50 €


CD „Ima jedna zemlja djece iseljene...“ je samo jedan dio osmogodišnjeg rada članova HKZ-Mainz, zabilježen ovim tonskim dokumentom. Pjesmama ispjevanim iz srca i duše obuhvaćen je samo jedan mali dio bogatog raznovrsnog i autentičnog stvaralaštva hrvatskog naroda iz svih krajeva Hrvatske.

„Tku sviraći zatitrale žice, skuplja pređa raseljene ptice ....“ ti vjerni amateri, kazuju o vremenu, ljudima i kulturi svoje domovine Hrvatske iz koje potjeću.

Mit der CD " Es gibt ein Land der zerstreuten Kinder" wurde nur ein Teil der achtjährigen Aktivität der Mitglieder der Kroatischen Kulturgemeinschaft Mainz auf dem Tonträger dokumentiert. Mit Liedern, aus denen Herz und Seele sprechen ist hier nur ein kleiner Ausschnitt des reichen, vielfältigen und authentischen Schaffens der Kroaten aus verschiedenen Gegenden Kroatiens zusammengefasst.

„Musiker weben auf schwingenden Saiten

 

Die Überlieferung ruft die zerstreuten Vögel.... "...diese treuen Amateure berichten über Zeit, Menschen und Kultur, die Kultur ihrer Heimat Kroatien, aus der sie stammen.Knjiga: "Mainz - Zagreb"

Izdala: "Hrvatska kulturna zajednica Mainz"

Cijena: 14,50 €

Das Buch: "Mainz - Zagreb"

Herausgeber: "Kroatische Kulturgemeinschaft Mainz e.V."

Preis: 14,50 €Sa svakim novim prijateljstvom Tvoj „mali” svijet postaje veći i bogatiji za jednog novog prijatelja, za jedan novi kutak Tvog doma. Širenjem prijateljstva cijeli svijet postaje TVOJ dom i niti jedan put kojim se u životu uputiš neće Ti biti tako težak i dug ako kročiš njime s prijateljem na Tvojoj strani.

 

Prijateljstvo ne traži mnogo. Ono iziskuje Povjerenje - u kome jeTvoja odvažnost i Vjernost- u kojoj leži Tvoja snaga i nema tih granica, sistema i barijera koje bi iskrenom prijateljstvu mogle stajati na putu ako se spozna njegova vrijednost.

 

A upravo iz dovoljno odvažnosti i snage izraslo je dugogodišnje prijateljstvo gradova Mainza i Zagreba koje je 1997. godine proslavilo svoju 30.obljetnicu. Prijateljstvo koje je svoje istinsko i pravo lice pokazalo i u trenucima kada je prijatelj bio u nevolji, a moramo priznati - takvih je prijateljstava u ovo današnje vrijeme vrlo malo. Stoga smo se i odlučili napisati ovu knjigu s namjerom da od zaborava sačuvamo bar djelić svih onih uzajamnih posjeta i sprovedenih zajedničkih akcija, da Vam slikom i riječju predstavimo ova dva grada, njihovo prijateljstvo i nas - Hrvate koje je životni put doveo do Mainza.

 

Kako je sve to izgledalo prije 30 godina i šta se sve desilo za to vrijeme, pokušali smo staviti na stranice što slijede. Puno je toga vrijedno spomena, a stranica tako malo. No iskreno se nadamo da ono najvažnije nismo izostavili i da ćete se listajući ovu knjigu i Vi prisjetiti nekih svojih dugogodišnjih prijatelja. Jer, životu svakog čovjeka, pa tako i životu svakog naroda ljepotu i vrijednost može dati samo iskreno - PRIJATELJSTVO.

Mit jeder neuen Freundschaft wird Deine „kleine“ Welt größer und reicher um einen neuen Freund, um ein neues Eckchen Deines Heimes. Durch die Ausbreitung von Freundschaft wird die ganze Welt zu Deinem Heim, und kein Weg, den Du im Leben einschlägst, wird Dir so schwer und lang sein, wenn Du ihn mit einem Freund an deiner Seite beschreitest.

 

Freundschaft verlangt nicht viel. Sie verlangt Vertrauen, in dem Dein Mut ist und Treue, in der Deine Kraft liegt, und es gibt keine Grenzen, Systeme und Barrieren, die einer aufrichtigen Freundschaft im Wege stehen können, wenn man ihren Wert erfährt.

 

Und gerade aus genügend Mut und Kraft heraus ist eine langjährige Freundschaft der Städte Mainz und Zagreb gewachsen, deren 30. Jahrestag 1997 gefeiert wurde. Eine Freundschaft, die ihr wahres und echtes Gesicht zeigte auch in Momenten, als der Freund in Not war - geben wir es zu, solche Freundschaften gibt es in der heutigen Zeit nur wenige. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, dieses Buch zu schreiben, mit der Absicht, wenigstens einen Bruchteil der gegenseitigen Besuche und gemeinsam durchgeführten Aktionen vor dem Vergessen zu bewahren, um Ihnen mit Bild und Wort zwei Städte, ihre Freundschaft und uns - Kroaten, die ihr Lebensweg nach Mainz geführt hat - vorzustellen.

 

Wie das alles vor 30 Jahren ausgesehen hat und was alles in dieser Zeit geschehen ist, haben wir auf die folgenden Seiten zu bringen versucht. Es gibt viel Erwähnenswertes - und so wenig Seiten. Dennoch hoffen wir aufrichtig, daß wir das Wichtigste nicht ausgelassen haben und daß Sie sich beim Blättern dieses Buches auch an einige Ihrer eigenen langjährigen Freunde erinnern werden. Denn dem Leben jedes Menschen sowie auch dem Leben jedes Volkes kann nur eines Schönheit und Wert geben: aufrichtige - FREUNDSCHAFT.